Technický dozorčí spolek Brno zřizuje organizační jednotky v souladu s cíli sdružení. Organizačními jednotkami jsou odborné sekce, které mají právní subjektivitu a jednají svým jménem. Svou odborností v současné době pokrývají především oblasti akreditované certifikace osob ve svařování, akreditované certifikace systémů řízebí a vzdělávací aktivity.