Technický dozorčí spolek Brno, o.s.

Technický dozorčí spolek Brno, o.s. (TDS Brno) byl založen v roce 1992 jako sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Registrace na Ministerstvu vnitra ČR byla provedena 09.06.1992 pod č. VSC/1-11894/92-R.

Cílem sdružení TDS Brno je poradenství a spolupráce s výrobci a provozovateli technických zařízení. Působnost v oblasti technické, dozorčí, zkušební a certifikační se uskutečňuje v souladu s příslušnými právními předpisy. K těmto cílům náleží ochrana životního prostředí a ekologie.

Nejvyšším orgánem sdružení TDS Brno je konference delegátů za příslušné regiony, řídícím a výkonným orgánem je zvolená 6-ti členná Technická správní rada, jejichž funkční období jsou tři roky. Revizní komise kontroluje hospodaření sdružení TDS Brno a správu jeho majetku nejméně jednou ročně, upozorňuje Technickou správní radu na zjištěné nedostatky a kontroluje jejich odstranění.

Na základě změny stanov z 28.11.1997, registrace VSC/1-11894/92R a v souladu s ustanovením §6 odst. 2) písmena e) zákona č. 83/1990 Sb., zřizuje TDS Brno organizační jednotky v souladu s činnostmi sdružení. Organizačními jednotkami jsou odborné sekce, samostatně hospodařící. O zřizování nebo zrušení, případně změn týkající se činnosti organizační jednotky, rozhoduje Technická správní rada (TSR) TDS Brno. 

 

Na našich nových stránkách eTDS Vám nabízíme spoustu zajímavých kurů a seminářů.